Posts Tagged ‘Con Trai’

Nguyên học võ

Posted: Tháng Bảy 22, 2012 in Uncategorized
Thẻ:

Sư phụ Khang, nhất đại tôn sư!!!
Nhưng Nguyên học khá chậm.
Không bằng Yên Lam.
Được cái khá may mắn. Mới tham dự giải lần đầu đã được HC Bạc!!!

Nguyên học guitare

Posted: Tháng Bảy 22, 2012 in Uncategorized
Thẻ:

Nguyên học thầy Quang Vinh.
Thầy khen rất nhiều.
Con tiếp thu nhanh!