Archive for Tháng Tám 20, 2015

TƯƠNG TƯ NGÀY NGÂU

Posted: Tháng Tám 20, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

   
Em đi gác trọ buồn say

Cuồng điên một kẻ nơi này nhớ mong

Tương tư nặng trĩu cõi lòng

Xác thân hờ hững dấu trong hình hài

Ngày nào lạc lối thiên thai

Đêm nay chăn chiếu u hoài mình tôi

Tàn y hương lạnh trông vời

Tình tôi u ám ngoài trời dâng Ngâu.

Hà Nội, ngày Thất Tịch 2015

Phạm Phú Quảng