Archive for Tháng Tám, 2015

TƯƠNG TƯ NGÀY NGÂU

Posted: Tháng Tám 20, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

   
Em đi gác trọ buồn say

Cuồng điên một kẻ nơi này nhớ mong

Tương tư nặng trĩu cõi lòng

Xác thân hờ hững dấu trong hình hài

Ngày nào lạc lối thiên thai

Đêm nay chăn chiếu u hoài mình tôi

Tàn y hương lạnh trông vời

Tình tôi u ám ngoài trời dâng Ngâu.

Hà Nội, ngày Thất Tịch 2015

Phạm Phú Quảng

NỖI NHỚ ĐÊM MƯA

Posted: Tháng Tám 17, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

  

Ngõ nhỏ mưa rơi thiếu bóng nàng

Nằm trong gác trọ đếm canh sang

Chao ôi nỗi nhớ, mùi chăn gối

Ái ân ngày nào vẫn dở dang.

Hà nội, ngày 9 tháng 3 năm 2015

Phạm Phú Quảng

NHỚ NGƯỜI

Posted: Tháng Tám 2, 2015 in Uncategorized
Thẻ:


Người xa xa tận chốn nào

Tình tôi héo hắt chìm vào nhớ mong

Tương tư vàng võ cõi lòng

Lệ khô máu ứa tim hồng ai hay

Thuở vui ân ái tháng ngày

Đoạn buồn chiếc bóng u hoài riêng tôi

Thương yêu, sao nỡ xa rời?

Dấu hài vội bước, cả trời cô liêu

Chiếu chăn còn đẫm hương yêu

Tình xa hun hút những chiều nhớ nhau.

Tiên Yên, ngày 02 tháng 08 năm 2015

Phạm Phú Quảng