Archive for Tháng Ba 19, 2015

TỬU CA

Posted: Tháng Ba 19, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

nhung-dieu-vo-ly-kinh-dien-phai-phi-cuoi-trong-phim-kiem-hiep

(Cảm hứng đọc bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch)

Rượu tình cất sẵn nghìn chum

Ai nào tri kỷ ta cùng đầy vơi
Mặc cho nhân thế đổi dời
Tấm lòng bằng hữu muôn đời nhớ nhau
Nào cùng rót chung ly rượu lớn
Xoay vòng quanh cho thoả cơn say
Trời nghiêng, đất ngã. Ô hay!
Hình như ta tỉnh? Trời này say sưa?
Anh hùng, rượu quý… Nói thừa!
Ba trăm chum lớn, nhấp vừa một hơi.
Nước dẫu cạn, sông kia còn đó.
Bia đá đâu? Ghi tỏ tường mau!
Ai người hảo hán nào đâu?
Giàu sang, khốn khó ghi đầy một trang.
Lợi danh ta quyết chẳng màng!
Hận thù trút xuống ca vang cõi đời.
Hà Nội, Xuân Ất Mùi 2015
Tú Mu

GỬI CÔ BÁN RƯỢU

Posted: Tháng Ba 19, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

10392470_10200220104381977_7932580316249490521_n
Này cô bán rượu, tình ơi.
Sao cô đem bán cả trời lẫn mây?
Trời say, mây cũng đã say
Thế gian vẫn có kẻ này thương cô
Cho dù chết xuống dưới mồ
Men tình theo xuống xương khô mãi nồng
Diêm vương chắc sẽ cảm thông
Kẻ say tình rượu tấm lòng gửi cô
Hà Tĩnh, ngày 6 tháng 3 năm 2015

Phạm Phú Quảng

VỢ

Posted: Tháng Ba 19, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

11025953_10200167164338509_2230914336399744867_n
Cuộc thế nào rồi cũng sẽ qua
Bao năm sóng cạn cuộc tình ta
Đắng cay cũng đã nhiều cay đắng
Thấm thoắt hai mai sớm đã già
Người hỡi mười lăm năm cũng đủ
Tu thêm chỉ sợ đậu cành đa
Thì thôi thức tỉnh về trần khổ
Vướng bận làm chi kẻ lạ nhà.
Hà Nội, Tết 2015
Tú Mu

LẠC GIỮA ĐỜI

Posted: Tháng Ba 19, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

11009845_10200217120987394_5526405716454391922_n

Buồn ơi ngày tháng buồn ơi
Ta đang lạc giữa cõi đời này sao?
Yêu thương, xa tận chốn nào?
Đường đi quạnh quẽ qua bao kiếp người
Tình em ta nếm ngậm ngùi
Vị nào chát mặn khoé môi thơm nồng
Yêu em chỉ dám đứng trông
Mặc dông bão cuốn cánh đồng em qua.
Hà nội, ngày 9 tháng 3 năm 2015

Phạm Phú Quảng

NỖI NHỚ TỪ GÁC TRỌ

Posted: Tháng Ba 19, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

15-2671-1386127945
Gác trọ buồn tênh, ta nhớ ai
Người xa, nỗi nhớ khiến đêm dài
Tơ lòng hiu hắt càng thêm nhớ
Nhớ quá đêm nào vai gối vai.
Gió lạnh luồn qua khe cửa hẹp
Môi mềm ấm áp, cõi thiên thai
Say sưa điệu nhạc tình muôn thuở
Thức dậy bên đời, khoé mắt cay!
Hà nội, ngày 02 tháng 03 năm 2015

Phạm Phú Quảng

TIÊN VÀ TIỀN

Posted: Tháng Ba 19, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

vertu
Chớ nghĩ rằng ta dốt kiếm tiền
Chỉ vì Bụt bảo có cõi tiên
Cho nên phải cố tu bằng tốt
Đắc quả mai kia thiếu đéo tiền.
Hà Nội, Tết 2015
Tú Mu

UỐNG

Posted: Tháng Ba 19, 2015 in Uncategorized
Thẻ:

10968478_10200095063936044_841417485033722879_n
Uống cho quên hết nợ trần
Uống cho rủ bỏ tấm thân nợ đời
Uống cho lệ nhục thôi rơi
Uống cho xương cốt rã rời. Vui chưa?
Uống cho hôm sớm hôm trưa
Uống cho hôm tối là vừa ba hôm
Uống cho trời cũng phải dòm
Làm thằng uống rượu xương thơm mộ nồng.
Hà Nội, Tết 2015
Tú Mu