Archive for Tháng Tư 17, 2014

MƠ TIÊN

Posted: Tháng Tư 17, 2014 in Uncategorized
Thẻ:

buinoibTa ước rằng ta được hóa tiên

Rong chơi tháng tháng chẳng muộn phiền

Quên đi tất cả quên đi hết

Bức họa tình thâm cũng họa tiền

Ta ước ngày mai ta thức giấc

Âu lo tan biến cõi lòng yên

Nhân gian ngày đó cùng ca hát

Vẽ rượu mừng ta được hóa điên.

Vinh, ngày 15 tháng 04 năm 2014
Tú Mu