Archive for Tháng Tư 1, 2014

SINH NHẬT 40

Posted: Tháng Tư 1, 2014 in Uncategorized
Thẻ:

Demcodon1_0

Sinh nhật năm nay chẳng thiết gì

Bạn bè, bia rượu, rủ chẳng đi

Bốn mươi năm tỏ qua đi mất

Ủ rũ xuân mờ đến được chi!

Hà nội, ngày 01 tháng 04 năm 2014

Tú Mu

MỘT MÌNH

Posted: Tháng Tư 1, 2014 in Uncategorized
Thẻ:

1366121426_Benh-tu-ruou-ma-ra-be554

Một cõi đi về, người ở tạm

Còn ta lặng lẽ cõi đi về

Bóng tà xế lại, đời hiu quạnh

Tửu cạn buồn dâng, một tái tê.

Hà nội, 31 tháng 03 năm 2014

Tú Mu