Archive for Tháng Bảy 12, 2013

GÁI Ế

Posted: Tháng Bảy 12, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

khiêu_gợi__76706_std

Gió thu lọt cửa cọ vào mông

Dế khóc bâng quơ nhớ mục đồng

Gái ế nằm co thèm cỗ cưới

Than ôi, giếng nước hãy còn trong!

Damen, ngày 03 tháng 07 năm 2013

Tú Mu

NGHÉ HAY BÒ?

Posted: Tháng Bảy 12, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

61669_534872836579856_1701838041_n-7fc18Bán bò đưa nghé đi thi

Nhà nghèo nhưng quyết tâm vì ngày mai

Chẳng sỹ thì cũng phải tài

Mai sau bia mộ ghi vài chữ to

Rằng đây chẳng phải mộ bò!

Damen, ngày 10 tháng 06 năm 2013

Tú Mu