Archive for Tháng Bảy 10, 2013

TẠP 10: CHẶN HỌNG

Posted: Tháng Bảy 10, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

dong-vietnam-16

– A lô, ông cho tôi vay mấy chục, tôi cần gấp vài ngày thôi.
– Ông cần mấy chục?
– Phải ba chục mới đủ ông ạ.
– Không đủ rồi ông ạ, tôi còn có hai chục.
… mười lăm phút sau.
– A lô, thôi hai chục cũng được, tôi vay được 10 triệu rồi.
– Chết rồi, tôi vừa tiêu mất mấy triệu, không đủ đâu ông ạ.
… mười lăm phút sau.
– A lô, thôi ông đưa tôi 15 triệu cũng được, mấy ngày thôi.
– Đen quá ông ạ, tôi vừa đưa cho vợ 5 triệu đi mua đồ xong…
… mười lăm phút sau.
– A lô, từ nãy tới giờ ông có đi ỉa không?
– Không, mà hỏi kiểu đéo gì thế?
– À, không có gì, ông chưa đi ỉa thì may quá, tôi lo ông đi ỉa hết giấy ông lấy tiền chùi đít hết mất… Ông cho tôi vay 10 triệu nhé!

Damen, ngày 08 tháng 07 năm 2013