Archive for Tháng Sáu 30, 2013

CHIẾC GHẾ

Posted: Tháng Sáu 30, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

ngai vang copyAi xui tạo hóa khéo hay lo

Cheo leo dốc thẳm một ghế to

Các cụ ung dung ngồi bán nước

Trông xa thấp thoáng bóng con bò.

Damen, ngày 24 tháng 06 năm 2013

Tú Mu

BỠN NƯỚC

Posted: Tháng Sáu 30, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

index.php

Hà thành nước đổ trắng trời đêm

Cái lũ đưa nhau đến sát thềm

Cụ lớn tham quan ngồi bỡn nước

Ông trời có xót lũ dân đen?

Damen, ngày 24 tháng 06 năm 2013

Tú Mu