Archive for Tháng Sáu 18, 2013

NHẠO THÂN

Posted: Tháng Sáu 18, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

1352080973-1

Tùng Ảnh sinh nhầm cuội Tú Mu

Tiền, tài chẳng có, có con cu

Vênh vang tỏ vẻ người ăn học

Khệnh khạng chê người lắm kẻ ngu

Thế sự ngạo bàn toàn chuyện lớn

Vài đồng bạc lẻ, dạ thưa bu

Than thân trách phận sinh nhầm lúc

Chẳng có binh đao để diệt thù!

Hà nội, ngày 16 tháng 06 năm 2013

Tú Mu

NHÚM LÔNG PHÚC

Posted: Tháng Sáu 18, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

vong9

Phúc nhà được một nhúm lông tơ

Mát mặt toàn gia khí được nhờ

Bố mẹ nâng niu con gái rượu

Ông bà yêu quý cháu vô bờ!

Hà nội, ngày 16 tháng 06 năm 2013

Tú Mu