Archive for Tháng Sáu 13, 2013

TỦI THÂN

Posted: Tháng Sáu 13, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

images

Mẹ:

Mẹ rằng cóc ghẻ con ơi

Hậu, khôi cao quá mày đừng có chơi.

Con:

Cóc ghẻ cũng cậu ông trời

Hậu, khôi tài sắc cũng chơi bằng tiền.

Mẹ:

Thế gian cũng lắm thằng điên

Ôm trôn vịt nái ngỡ tiên giáng trần.

Con:

Mẹ ơi sao quá tủi thân

Bọn điên lại có trôn trần để ôm!

Damen, ngày 10 tháng 06 năm 2013

Tú Mu