Archive for Tháng Sáu 8, 2013

BU NÓ ĐỪNG BUỒN

Posted: Tháng Sáu 8, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

images

Đừng buồn bu nó nhé, đừng buồn!

Tớ hứa mai này tớ sẽ buôn

Biển cả bao nhiêu trai với ngọc

Rừng xanh dị bảo ức cùng muôn

Làm trai chí lớn cao tày núi

Duyên nợ đèo bòng đít với trôn

Dứt khoát rằng mai mà chớm đến

Tớ đây chắc chắn sẽ đi buôn!

Damen, ngày 01 tháng 06 năm 2013

Tú Mu

NHẮN ÔNG PHỐT(*)

Posted: Tháng Sáu 8, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

poor-dogTừ khi bể phốt có trên đời

Cứt thối không còn thả nổi trôi

Chó mẹ buồn rầu nằm liếm mép

Giòi con đói bụng khóc trề môi

Tham quan đạo mạo đông nhung nhúc

Thượng đế làm ngơ mở mắt coi

Phốt hỡi xin ông đừng sống lại

Và đừng đổi mới kẻo danh toi!

Damen, ngày 01 tháng 06 năm 2013

Tú Mu

(*) Fosse Mouras – Người phát minh ra bể tự hoại vào năm 1860.