Archive for Tháng Sáu 1, 2013

DUYÊN VỚI NỢ

Posted: Tháng Sáu 1, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

201044152037-Gioitre2

Tao mày dan díu bấy lâu nay

Thiệt thòi vô tư nghĩ cũng mày

Lúc thịnh tao đâu thèm gặp gỡ

Bần hàn kiết xác lại tìm mày

Sao trời đổi vị còn dễ đoán

Thế cuộc xoay vần khó định thay

Ngẫm lại bao năm tay vẫn trắng

Bao giờ mới được giã từ mày?

Damen, ngày 31 tháng 05 năm 2013

Tú Mu