Archive for Tháng Năm 30, 2013

KHUỀNH KHOÀNG

Posted: Tháng Năm 30, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

dien-thuyet-thieu-cam-xuc

Chúng nó đâu hay Quảng thế này

Không cờ chẳng bạc gái không hay

Đù đờ ú ớ như người dở

Tỉnh tỉnh say say dẹo hết ngày

Việc nước thời to trèo chẳng tới

Công nhà mụ vợ đéo cho thay

Khuềnh khoàng phét lác hơn tài trạng

Một cắc chè tàu cũng hỏi vay!

Damen, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Tú Mu

LỖ TRỜI

Posted: Tháng Năm 30, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

jkqhh1248392044

Hõm hõm ai sinh một lỗ trời

Xoay ngang dựng dọc chẳng đầy vơi

Anh hùng sục sạo trào con nước

Đạo tặc gian manh cũng thú chơi

Giấu cỏ im mình con cá giếc

Khi buồn vạch lá một dòng trôi

Hồng thâm tùy thuộc trời thương xót

Rộng hẹp can qua một lỗ trời!

Damen, ngày 29 tháng 05 năm 2013

Tú Mu