Archive for Tháng Năm 28, 2013

NGỠ ĐÂU

Posted: Tháng Năm 28, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

12185305021267629

Ta thường tự hỏi có hay không

Cõi tạm còn chăng một tấm lòng

Gửi thác che thân khi rách rưới

Gieo neo chẳng ngại lúc xa dòng

Mười năm chóng chóng qua như thoảng

Sự nghiệp công danh trĩ đéo công

Sớm biết ngày xưa đừng phóng khoáng

Đem tiền đổi bạc, ngỡ đâu lòng!

Damen, ngày 28 tháng 05 năm 2013

Tú Mu