Archive for Tháng Năm 24, 2013

TREO CHIM

Posted: Tháng Năm 24, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

20130406_IMG_3315

Kẽo kẹt bao năm lại trắng tay

Đồng tiền cắc bạc, bạc lắm thay

Khi giàu rủng rỉnh coi thường bạc

Khốn nạn giờ đây nợ với vay

Túng, quẫn, nghèo, hèn, vay cũng khó!

Anh em chí cốt giả vờ say

Chi bằng sớm tối ôm lồn vợ

Gác dái, treo chim, thế lại hay!

Damen, ngày 24 tháng 05 năm 2013

Phạm Phú Quảng