Archive for Tháng Tư 30, 2013

TỰ KỶ 1-5

Posted: Tháng Tư 30, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

l-4398

Mừng ngày mồng một tháng năm

Ôm chăn ủ gối như tằm kéo tơ

Hé mắt ô cửa tờ mờ

Lắng tai nghe gió rủ cờ đi hoang

Nếu như tiền bạc xếnh xang

Giờ đây thân xác biết đang chốn nào

Phận tằm phúc họa biết sao

Kẻ nghèo nằm duỗi họa nào ghé thăm

Hà nội, ngày 30 tháng 04 năm 2013

Phạm Phú Quảng