Archive for Tháng Tư 3, 2013

HÈN

Posted: Tháng Tư 3, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

images

Ơ hay, sinh nhật Quảng năm nay

Tiền bạc đi đâu suốt cả ngày?

Nhìn trước ngó sau toàn giấy lộn

La làng mỏi miệng đéo ai mời!

HP, ngày 02 tháng 04 năm 2013