Archive for Tháng Tư 1, 2013

SINH NHẬT 39

Posted: Tháng Tư 1, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

ảnh 5
Lại một mùa Xuân nữa trôi qua
Ta còn đi mãi chưa về nhà
Bụi trần đưa bước xa miền Giác
Sông Hằng mờ mịt bóng chiều sa
Xuân xanh ba chín chưa tròn tuổi
Sự nghiệp cóc nhái chẳng vừa duyên
Mở mắt trông quanh tuồng ngạ quỷ
Hé màn lấp ló một cõi tiên.
Hải Phòng, ngày 1 tháng 4 năm 2013.