Archive for Tháng Hai 9, 2013

CHƠI QUAN

Posted: Tháng Hai 9, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

quan-lon-ve-lang-gay-sot-lien-hoan-san-khau-cheo-2

Chơi đào thì sợ đào phai

Chơi mai lại sợ mai kia úa tàn

Hay là kiếm lấy chức quan

Đào phai lại thắm, mai kia chẳng tàn.

Hà Nội, Tết nguyên Đán 2013.

Phạm Phú Quảng

 

NHỚ XUÂN XƯA

Posted: Tháng Hai 9, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

2138424851_190675_198028963549888_100000283584468_709178_638473_n

Xuân này chẳng rượu cũng không hoa
Bảnh mắt vươn vai  khí với trà
Sáng, tối, loay hoay chồng báo cũ
Đưa hồn thức lại tiếng Xuân xa.

Hà nội, Tết 2013

Phạm Phú Quảng

ĐI CHỚ VỀ

Posted: Tháng Hai 9, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

images333
Nhắn mày, thằng Tết của tao
30 mày bước chân vào cửa sau
Mặt mày cau có nhĩ nhầu
Nhìn tao không nói một câu đãi mồm
Nhớ ngày tao hãy còn xôm
Đồng tiền dủn dỉn thuốc thơm tai cài
Chậm thì 21 22
Nhanh thì mùng 4 mùng ba mày đã về
Đớp hít, nhậu nhẹt ê chề
Rượu ngon gái đẹp chẳng hề thiếu chi
Tháng giêng mày vẫn ở lì
Dù cho tao mắng chắc gì mày xa
Tháng hai  đào đã hết hoa
Mai vàng rụng cánh đầy nhà nắng Xuân
Cuộc chơi cũng đã kém phần
Quay lưng rũ áo âm thầm mày dông
Năm nay cái khó phải lòng
Theo tao dai dẳng mới không có tiền
Tao nào đâu phải thần tiên
Tết nhất tay trắng bạn hiền lại xa
Phần mày vẫn sẽ có quà
Giao thừa vẫn có phong bao lì xì
Mặt mày cau có làm chi
Sang năm còn khó, mày đi chớ về!
Hà nội, Tết 2013

Phạm Phú Quảng

CHÚC GÌ?

Posted: Tháng Hai 9, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

images
Đông tàn soi bóng thân ta
Tiền tài danh vọng lọ là trước sau
Xuân sang ai chẳng ước cầu
Cầu cho phước lộc bạc đầu chưa vơi
Sao ta vẫn mãi lựa lời
Chúc gì cho thoả lòng người tham, sân
Chúc rằng vàng bạc muôn cân
Lo phường thảo khấu quây quần bất an
Chúc rằng cao tước lớn quan
Lo vì công cán khó nhàn ai ơi
Chúc rằng thương lái vạn lời
E lòng thiên hạ lắm người ghen đua
Chúc rằng xảo đấu bất thua
Lo nghề đấm đá cũng hùa vô mưu
Chúc rằng chẳng vướng oán cừu
Lo ngày tháng nhạt chẳng lưu sử vàng
Chúc rằng muôn kiếp giàu sang
Lo bầy con cháu chẳng màng cảo thơm
Chúc rằng ấm áo no cơm
Thói thường dư giật khó ươm nên tài
Chúc rằng ân nghĩa cao dầy
Người đời xem nghĩa chẳng tày gang tay
Thôi thì đắc quả ăn mày
Tay ôm mũ rách, còn tay đếm tiền.
                    Hà nội, Tết 2013

                    Phạm Phú Quảng