Archive for Tháng Một, 2013

VẬT NGOÀI THÂN

Posted: Tháng Một 30, 2013 in Uncategorized
Thẻ:

ermergency-fund-savings

Tiền bạc là vật ngoài thân

Trăm năm thác xuống ai cần mang đi

Thiên hạ cào cấu cũng vì

Ngoại thân sung túc, bần vi tại lòng.

                              Hà nội, 25 tháng 12 năm 2012

Thói đời