Archive for Tháng Tám 8, 2012

TẶNG SINH NHẬT CON GÁI YÊU

Posted: Tháng Tám 8, 2012 in Uncategorized
Thẻ:

Bánh sinh nhật Yên Lam

Bánh sinh nhật Yên Lam

TẶNG SINH NHẬT CON GÁI YÊU

Sinh nhật bảy tuổi Yên Lam

Mẹ mua nến đỏ xếp làm vòng vây

Ga tô, kẹo bánh đủ đầy

Bé con váy đỏ má hây hây hồng

Khách mời đến thiệt là đông

Đếm qua đếm lại không hơn bốn người

Ai cũng khen bé xinh tươi

Véo von bé hát miệng cười cánh hoa

Vui nhất là được đếm quà

Một, hai, ba, bốn… ối chà nhiều ghê

Mỗi năm bé muốn đến hè

Được thêm một tuổi gần kề lớn khôn.

                                                                 Hà nội, 08 tháng 08 năm 2012

                                                                 Phạm Phú Quảng

Đếm quà nào

Đếm quà nào